Lò Điện 16 mâm

Liên hệ
Kích thước: 1200x1860x2400
Nguồn điện: 380V
Công suất: 30Kw/h
Trọng lượng: 1.000Kg
Không bao gồm: Ống khói, ống hơi, ống nước.
+

Kích thước: 1200x1860x2400
Nguồn điện: 380V
Công suất: 30Kw/h
Trọng lượng: 1.000Kg
Không bao gồm: Ống khói, ống hơi, ống nước.